Oct 12, 2011

Corrida de toros...

Acerca de la violenta cornada que recibió el torero Padilla // Regarding the violent goring suffered by the bullfighter Padilla

¿should we celebrate?
 


No comments:

Post a Comment